Detektory gazów – co warto wiedzieć o tych urządzeniach?

Detektory gazów – co warto wiedzieć o tych urządzeniach?

Detektor gazów to urządzenie niezbędne wszędzie tam, gdzie istnieje choćby minimalne ryzyko ulatniania się różnych gazów palnych oraz trujących, np. tlenku węgla, dwutlenku azotu albo dwutlenku siarki. Chodzi przede wszystkim o rafinerie, kopalnie oraz zakłady przemysłowe i produkcyjne. Na rynku są również dostępne detektory do zamontowania w domowych kuchniach (ze sprzętem gazowym). Niezależnie od miejsca przeznaczenia, wszystkie urządzenia tego typu działają w bardzo podobny sposób.

Detektor gazów – budowa i zasady działania

Przeciętny detektor gazów to urządzenie o niewielkich rozmiarach, którego konstrukcja oraz działanie w dużej mierze opiera się na wykorzystaniu sensora elektrochemicznego. Ów sensor jest przeważnie wykonany z dwutlenku cyny, czyli minerału wrażliwego na kontakt z tlenem i wodorem – podstawowymi gazami zawartymi w atmosferze. Wzrost ich stężenia powoduje, że zmienia się również tzw. współczynnik przewodnictwa energii elektrycznej w strukturze samego dwutlenku cyny. To właśnie na podstawie opisanych zmian detektor gazów może obliczyć ilość niepożądanych substancji, a następnie – jeśli tylko osiągnie ona określony poziom – uruchomić alarm świetlny lub dźwiękowy (w zależności od modelu urządzenia). Warto podkreślić, że sensor będący sercem detektora odznacza się wyjątkowo wysoką czułością i jednocześnie niską temperaturą pracy.

Dwa podstawowe rodzaje detektora gazów

Na rynku znajdziemy dwa rodzaje urządzeń – model jednogazowy oraz wielogazowy. Ten pierwszy jest przeznaczony do użytku osobistego i służy przede wszystkim do wykrywania tlenku węgla, tlenu i siarkowodoru. Omawiany detektor gazów charakteryzuje się niską wagą, dużą poręcznością i łatwością w obsłudze. Poza tym jest wyposażony w odporną na zniszczenia mechaniczne obudowę, która stanowi również doskonałą ochronę przed czynnikami środowiskowymi, takimi jak choćby substancje żrące. Z kolei model wielogazowy jest stosowany głównie w różnych gałęziach przemysłu, rafineriach i górnictwie. Ten specyficzny detektor gazów wykrywa duże stężenie tlenku węgla, tlenu, siarkowodoru, dwutlenku azot czy dwutlenku siarki.