Ekspertyza techniczna budynku – kiedy jest niezbędna?

Ekspertyza techniczna budynku – kiedy jest niezbędna?

Wykonuje się ją wtedy, kiedy zaistnieją ku temu przesłanki określane przez polskie prawo. Okresowe badania stanu budynku powinno być wykonywane z kilku różnych względów i zawsze przez najlepszego fachowca w branży.

Opinia techniczna a ekspertyza techniczna budynku

Niektórzy mylą te pojęcia, a tak naprawdę dzieli je spora różnica. Do wykonania pierwszej z nich wystarczą oględziny inżyniera bądź technika i dokumentacja projektowa. Z kolei ekspertyza techniczna budynku jest już procesem trochę bardziej zawansowanym i wymaga zatrudnienia rzeczoznawcy budowlanego.  Musi być to osoba doświadczona i posiadająca odpowiednie uprawnienia do wykonywania tego typu zleceń. Rzeczoznawca sporządza dokument oceniający stan domu na podstawie badań i obliczeń wytrzymałości ścian, stropów czy elewacji. Ekspertyza techniczna budynku powinna obejmować wszystkie procesy mające miejsce podczas budowy i użytku budynku oraz inwentaryzację uszkodzeń zaistniałych w trakcie użytkowania. Dokument musi być uzupełniony o wnioski, na których podstawie będzie można prowadzić dalsze postępowanie.

Jak przebiega ekspertyza?

Ekspertyzę techniczną budynku wykonuje się m.in. w przypadku modernizacji budynku, przebudowy i dostosowania do innych potrzeb. Drugą istotną przyczyną podjęcia pracy przez rzeczoznawcę budowalnego jest zły stan lokalu – czyli różne usterki, pięknienia ścian (np. po katastrofach budowlanych czy uszkodzeniach mających źródło w czynnikach przyrodniczych). Często wykonuje się ją też w czasie trwania procesów sądowych, aby zweryfikować czyjeś roszczenia oraz zweryfikować zgodność prac budowlanych ze sztuką budowlaną.

Rzeczoznawca po oględzinach budynku wystawia diagnozę, a następnie zajmuje się pomiarami, obliczeniami i badaniami. Dzięki tej pracy opisany zostaje stan budynku oraz wskazane są przyszłościowe działania zaradcze na usunięcie odkrytych nieprawidłowości.

Kiedy warto poprosić o pomoc eksperta?

Jeśli kupujesz dom lub budynek użytkowy np. pod działalność gospodarczą, wtedy ekspertyza techniczna budynku jest dla ciebie gwarantem bezpieczeństwa. Ekspert wykryje wszelkie wady konstrukcyjne, które mogą stać się przyczyną pękania ścian i stropów. Do rzeczoznawcy warto też zwrócić się wtedy, gdy zauważysz lub podejrzewasz jakieś usterki czy awarie, które mogą być wynikiem wad konstrukcyjnych lub wynikać ze zwykłej eksploatacji, czyli starzenia się materiału.