Remont dachu w domu jednorodzinnym – pozwolenie czy zgłoszenie

Remont dachu w domu jednorodzinnym – pozwolenie czy zgłoszenie

Kiedy należy zgłosić w Starostwie Powiatowym remont dachu?

Remont dachu w domu jednorodzinnym może powodować konieczność zgłoszenia prac w Starostwie Powiatowym, bądź uzyskania pozwolenia na budowę. Każdy właściciel domu jednorodzinnego powinien orientować się, kiedy i jakie dokumenty powinien uzyskać. Przed remontem dachu warto określić zakres prac i szacunkowe koszty, to wszystko zawiera ekspertyza budowlana. Remont to prace budowlane odtworzenie pierwotnego stanu obiektu budowlanego, przy których możliwe jest użycie innych produktów budowlanych. Remontem jest ponowne pokrycie dachu lub jego renowacja. Drobnych prac remontowych, które nie powodują zmian w projekcie budynku, nie trzeba nigdzie zgłaszać. Tak, więc jeżeli osoba planująca remont nie ogranicza możliwości zabudowy pobliskich posesji i jego dom nie jest na liście rejestru zabytków, nie ma powodu do zmartwień. Zgłoszenie remontu jest wymagane, kiedy dom jest ulokowany na granicy działki, ponieważ budowa takiego budynku jak: segment lub bliźniak wymaga pozwolenia na budowę. Zgodnie z przepisami do Starostwa w wydziale architektoniczno-budowlanym należy zgłosić remont przegród zewnętrznych i elementów konstrukcyjnych.

W jakim terminie należy dokonać zgłoszenia?

Zgłoszenie należy złożyć co najmniej 30 dni przed planowanym terminem wykonania robót na odpowiednim formularzu. Należy dokładnie opisać rodzaj, sposób, zakres i harmonogram planowanych prac. Zdarza się, ze do zgłoszenia bezwzględnie należy dołączyć projekt budowlany:

  • jeżeli wymiana dachu przewiduje przebudowę elementów konstrukcyjnych,
  • jeżeli w planach jest podwyższenie budynku.

Zgłoszenie jest ważne 3 lata od terminu rozpoczęcia prac remontowych, dlatego należy w odpowiednim okresie rozpocząć działania.

Co zrobić, jeżeli nie zgłoszono remontu w Starostwie?

Osoby, które nie zgłosiły informacji o remoncie mogą liczyć się z możliwością wstrzymania robót budowlanych. Właściciel nieruchomości otrzymuje wtedy 30 dni na okazanie dokumentów inwentaryzacji wykonywanych robót budowlanych lub fachowej ekspertyzy.