Odwołanie darowizny – czy jest to możliwe?

Odwołanie darowizny – czy jest to możliwe?

Czasami w naszym życiu popełniamy błędy i chcemy je szybko naprawić z korzyścią dla nas. Tak może być, gdy chcemy czym prędzej odwołać darowiznę. Różne są sytuacje życiowe i mogliśmy po prostu zmienić zdanie. Czasami dokumenty podpisujmy w emocjach. Wówczas zastanawiamy się, czy można cofnąć tę decyzję.

Czym jest umowa darowizny?

Okazuje się, że w praktyce darowizny są zawierane niezwykle często. W ten sposób całkowicie legalnie można przekazać komuś znaczną kwotę pieniędzy, nie obawiając się o to, że będziemy mieli potem problemy z urzędem skarbowym. Najczęściej wykorzystuje się tutaj okazje takie jak urodziny albo po prostu będzie to prezent pod choinkę. Niejednokrotnie jest to również kieszonkowe od rodziców albo dziadków. Jak zresztą potwierdza nam wszyscy doświadczeni prawnicy, jeśli chodzi o kwestie formalne, to z takiego punktu widzenia wszystkie takie sytuacje mogą być darowizną. Oczywiście najbardziej poważne darowizny to będą te, które będą posiadały bardzo dużą wartość. Mogą to być cenne ruchomości albo właśnie darowizna nieruchomości. Ważne jest oczywiście, co powie nam o takich konkretnych sytuacjach sam adwokat Łódź, czy też inne duże miasta i to nie tylko w Polsce, odnotowują bardzo wiele takich sytuacji, gdy ktoś przekazuje pokaźne darowizny w formie nieruchomości. Z punktu widzenia prawa przepisy przewidują, aby było wystawione przez jedną ze stron oświadczenie, czyli po prostu akt notarialny. Prawo respektuje jednocześnie sytuację, gdy nie jest stosowana taka forma. Darowizna jest, bowiem ważna nawet w formie ustnej.

Na czym polega odwołanie darowizny niewykonanej?

Okazuje się, że możemy odwołać taką darowiznę, jeżeli jeszcze nie została ona wykonana. Sytuacja taka ma miejsce w momencie, gdy co prawda umowa już została zawarta, a jednocześnie stan majątkowy darczyńcy uległ zmianie. Jeżeli w takich okolicznościach zrealizowanie darowizny generowałoby uszczerbek dotyczący własnego utrzymania realizacji obowiązków alimentacyjnych, to wtedy właśnie darowizna może być odwołana. Obowiązuje tu zasada mówiąca, że darowizna jest takim swoistym aktem dobrej woli. Nie może więc wystąpić sytuacja, gdy w wyniku takich działań sam darczyńca został pokrzywdzony materialnie. Powodem umożliwiającym niedopuszczenie do darowizny może być, więc ciężka choroba albo utrata zatrudnienia, czy też może zwiększenie alimentów na dzieci. Poza tym w takich okolicznościach osoba, która miała przekazać darowiznę, wcale nie musi udowadniać niczego więcej poza właśnie takimi zmianami niekorzystnymi dla statusu materialnego.

Czy można odwołać darowiznę wykonaną?

Z nieco inną sytuacją mamy do czynienia, gdy chodzi o próbę odwołania darowizny, która już została wykonana. W poprzednim, powyżej opisanym przypadku, odwołanie niewykonanej darowizny może nastąpić w bardzo krótkim czasie. Jeżeli zaś chodzi o darowiznę wykonaną, w praktyce może się okazać, że odwołanie nastąpi nawet po kilku miesiącach albo i latach po zawarciu umowy. Kiedy, więc może wystąpić taka okoliczność? Przede wszystkim darczyńca może się zdecydować na cofnięcie zdania i odwołanie darowizny, gdy osoba obdarowana dopuściła się względem niego czynów uznanych za niewdzięczne. Są tutaj jednak pewne ograniczenia czasowe. Otóż darczyńca musi mieć wtedy na uwadze to, że do odwołania nie dojdzie, gdy upłynie rok od momentu, gdy uzyskał informacje dotyczące wspomnianej niewdzięczności osoby obdarowanej. Oczywiście pole interpretacyjne dotyczące takich zachowań nie jest bardzo duże. Oczywiście temat może być problemem dla osób, które nie za bardzo się orientują w prawie. Dlatego warto konsultować się tutaj z doświadczonymi prawnikami, którzy ponad wszelką wątpliwość będą mogli stwierdzić, że doszło do czynów, które są obiektywnie uznane za krzywdzące darczyńcę i wysoce niewłaściwe. Darczyńca, który chce odwołać darowiznę wykonaną, musi też pamiętać o tym, że nie będzie to możliwe, gdy zdecydował się przebaczyć obdarowanemu.