W jaki sposób rozliczyć dochody z zagranicy w PIT za 2019 rok?

W jaki sposób rozliczyć dochody z zagranicy w PIT za 2019 rok?

Rozliczenie podatku z zagranicy jest kwestią, którą powinien uwzględnić każdy polski obywatel, podczas rozliczenia podatkowego. Pomimo iż wymaga to podjęcia kilku dodatkowych czynności, to nie jest to sprawą tak trudną do wykonania, jakby się mogło wydawać. W jaki sposób należy rozliczyć dochody z zagranicy w PIT? Na co należy zwrócić szczególną uwagę?

Jak traktowane są dochody Polaka uzyskane za granicą?

Polski rezydent podatkowy rozliczenia rocznego powinien dokonać zsumowania całości przychodów uzyskiwanych w danym roku, zarówno tych otrzymanych w kraju, jak i za granicą – jest to nieograniczony obowiązek podatkowy. Zdarzają się jednak przypadki, kiedy wykazanie w Polsce przychodów zagranicznych nie jest konieczne. Polskim rezydentem podatkowym rozliczającym całość swoich przychodów na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jest podmiot, który ma w RP miejsce zamieszkania, a mianowicie:

przebywa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej dłuższy okres niż 183 dni w roku podatkowym lub

posiada na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej centrum interesów gospodarczych, lub osobistych (ośrodek interesów życiowych).

Inaczej sprawa wygląda w przypadku nie rezydentów, którzy zarabiając w Polsce podlegają rozliczeniu z urzędem skarbowym – wyłącznie z zarobków uzyskiwanych na terytorium Polski. Warto również uwzględnić, iż ten obowiązek może zostać ograniczony również na podstawie umów międzynarodowych.

Obowiązek wykazania dochodów w Polsce nie jest zależny od źródła przychodów. Tak więc niezależnie od tego, czy podatnik wykonuje umowę o pracę, wynajmuje nieruchomość, czy też sprzedaje prawa autorskie, przychody powinny być wykazane w Polsce i w Polsce powinny zostać opodatkowane.

Rozliczenie podatku z zagranicy – dwie główne zasady

Zasada odliczenia proporcjonalnego

W przypadku, gdy umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nakazuje zastosowanie zasady odliczenie proporcjonalnego bądź nie stanowi o zastosowaniu którejkolwiek metody, jedynie, jeśli umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania w ogóle nie była z konkretnym krajem zawarta, to polski rezydent ma za zadanie:

  • odliczyć podatek uiszczony u źródła, w kraju obcym, jednak tylko proporcjonalnie i nie więcej, niż podatek, który należy uiścić z tego tytułu w Polsce w zakresie dotyczącym kwoty dochodu z zagranicy (a więc proporcjonalnie do dochodu uzyskanego za granicą),
  • w zeznaniu rocznym wykazać dochody z zagranicy (deklaracja podatkowa PIT – przeważnie jest to PIT-36 oraz załącznik PIT/ZG).

Tak, więc jeśli podatek za granicą byłby wyższy niż w Polsce – obowiązkowo należy odliczyć część podatku zagranicznego, a odliczenie go w całości nie będzie możliwe.

Zasada zwolnienia z progresją

Zastosowanie tej zasady zwalnia z opodatkowania w Polsce kwoty uzyskane za granicą, jednak nie może wpływać na stopień skali podatkowej wykorzystywanej do wynagrodzeń krajowych. W przypadku gdy podatnik poza przychodami otrzymanymi za granicą nie uzyskiwał w kraju innych dochodów, nie ma on obowiązku składać deklaracji podatkowej. Natomiast jeśli zastosował zasadę proporcjalnego odliczenia – taką deklarację powinien złożyć. Zarobkowanie w Polsce nawet poniżej kwoty 3091 zł (kwota wolna od podatku) zobowiązuje do doliczenia przychodów z zagranicy rozliczanych na podstawie zasady zwolnienia z progresją oraz wykazania źródła przychodów w rocznej deklaracji podatkowej.